1) nejrozšířenějším jazykem planety vůbec

Hovoří jím více než 20 % světo vé populace, převyšuje v počtu mluvčích angličtinu

2) druhým nejpoužívanějším jazykem internetu

3) mnohem jednodušší, než většina jazyků, které jste se kdy učili!

Jak to???

Zde je pár faktů:

  1. Chybí jí složitý systém časů (jako má angličtina)
  2. Nemá předpony ani přípony, žádné skloňování, časování, shoda přísudku s podmětem (na rozdíl od češtiny, němčiny, angličtiny nebo japonštiny a indonéštiny)
  3. Spousta slov se používá zároveň jako rozdílné slovní druhy (př. slovo překladatel znamená i překládat, překlad, tlumočit, tlumočník a tlumočení). Nemusíme se tedy učit další slovíčka, stačí nám jedno
  4. Gramaticky se nerozlišují rody (mužský, ženský, střední)
  5. Má malý počet slabik (o 75% méně než čeština nebo angličtina)
  6. Téměř se nepoužívají koncovky množného čísla
  7. Stejná struktura věty jako čeština a angličtina: Podmět - přísudek - předmět). Nemusíme učit principiálně novou strukturu (jako v japonštině nebo korejštině)
  8. Každá slabika má svůj význam. Platí slovo=slabika (znak). Díky tomu je studium slovní zásoby mnohem jednodušší (a zábavnější!), než jsme u cizích jazyků zvyklí. Často je možné význam nového slova uhodnout jen z významu jedné ze slabik, které obsahuje
  9. Není v žádném případě nezbytné učit se k mluvenému slovu i znaky – pokud si to přejete, můžete skvěle mluvit čínsky, aniž byste museli psát nebo číst
  10. Na druhou stranu je studium čínských znaků metodou Čínština vleže skvělým cvičením pamětikreativity a myšlení ve spojitostech.            To jsou vlastnosti, které se hodí všem z nás každý den!  

 
 

Netušené výhody studia čínštiny

Čínština dokáže díky své struktuře aktivovat větší procento mozku, než jakýkoliv evropský jazyk.
Díky specifické struktuře slovní zásoby i složení znaků je ideálním nástrojem k tréniku paměti a myšlení v souvislostech, vizualizace, kreativity a schopnosti myslet mimo rámec.

 

 

Komunikace:

Slovy jednoho z mých klientů: „Když s Taiwanci nebo Číňany nemluvíte čínsky, nevyužíváte 90 % možností, které se Vám nabízí. Na východě mají rádi cizince, ale chtějí se s nimi domluvitČÍNSKY!“

Klient je českým výrobcem čajové keramiky; vystavovatel na mnohých tematických výstavách na Taiwanu i v pevninské Číně

 Když Vás rodilý mluvčí čínštiny uslyší mluvit svým rodným jazykem, bude se k Vám chovat úplně jinak. Znalost alespoň základů čínštiny velmi obohatí Váš osobní profesní život. 

Dodejme, že Číňané si velmi cení, když se cizinci učí jejich jazyk a ochotně nám poskytují pomoc a podporují nás v našem snažení. Využijme toho! 

 

Pojďte se se mnou vydat do nového světa, světa, který Vás může neskutečně obohatit!

                    kočka v černobíle na stránkách o čínštině výuka