O mě

Bc. Libor Mattuš (马龙 Mǎ Lóng)

Neuro-jazykový coach, lektor práce s mozkem a pamětí,

lektor čínského jazyka a efektivního jazykového vzdělávání pro 21. století.

Osobní web: www.libormattus.cz

 

Lektorská činnost

Libor je certifikovaným neuro-jazykovým coachem, jedním ze čtyř v ČR. Neuro-jazykový coaching® je metoda akreditovaná ICF (International Coaching Federation) – celosvětově působící organizací starající se o výcvik coachů.

Libor svým osobitým stylem pomáhá klientům lépe proniknout do individuálních způsobů studia jazyků. 

Věří, že náš mozek je klíčovým prvkem profesního i osobního života každého z nás. Proto přikládá jeho cvičení značnou váhu. Školí práci s ním ve firmách i individuálně. Práce s mozkem v Liborově podání zahrnuje specifické pamětní techniky, práci s kreativitou a kognitivními schopnostmi celkově.

Při výzkumu tohoto tématu se opírá, kromě svých zkušeností, o studie z USA, Západní Evropy, ale také Číny a Taiwanu.

Liborovou srdcovou záležitostí je výuka čínského jazyka. Je aktivním znalcem metodiky výuky čínštiny a autorem vysoce efektivní výukové metody „Čínština vleže“. Libor se zabývá  jazykovou výukou jako celkem, zaměřeným na potřeby 21. století.

Vidí značnou nadhodnotu studia cizích jazyků v rozvoji kreativity, práce paměti, asociačního myšlení - schopností, které využijeme i mimo jazyky každý den.

V rámci výuky i přednáškové činnosti se Libor soustředí na interaktivitu (aktivní zapojení klientů) v duchu neuro-lingvistického vzdělávání a jazykového coachingu.

Studium

Libor je absolventem Kulturních studií Číny na Masarykově univerzitě v Brně.

Aktuálně studuje doktorský program DBA na Univerzitě aplikovaného managementu v Brně.

Tématem jeho výzkumu je použití čínských znaků jako nástroje k rozvoji mozku západní populace, hlavně pracovníků ve firemním řízení.

Tlumočení

Libor rád spojuje studium s praxí. Metody studia cizích jazyků celkově i čínštiny samotné si neustále ověřuje v reálném prostředí. Kromě nespočetných neformálních rozhovorů s čínsky hovořícími se také jako tlumočník účastnil mnoha formálních příležitostí. Například měsíční stáže na Univerzitě tradiční čínské medicíny v Tianjinu - největším akupunkturním střediskem na světě (Tianjin University of Traditional Chinese Medicine 天津中医药大学).

Od ledna 2015 tlumočí také pro instituce státní správy ČR.

Libor se jako tlumočník a poradce účastnil nejednoho obchodního jednání s čínskou stranou. S těchto setkání si odnesl cenné zkušenosti s komunikační praxí (kombinující perfektní znalost daného jazyka a psychologii dané situace a jejich účastníků).

Mezi jeho zájmy patří prezentační a komunikační dovednosti (aktivně se účastnil setkání brněnské pobočky mezinárodního klubu Toastmasters) a setkávání s přáteli z východní Asie a celého světa.

Dále se věnuje tradiční čínské medicíně (TČM), a zkoumá fungování člověka po stránce fyzické i mentální.

 

Mé motto pro život:

说你行,你就行,不行也行;说你不行,你就不行,行也不行。

Shuō nǐ xíng, nǐ jiù xíng, bùxíng yě xíng ;

shuō nǐ bùxíng jiù bùxíng, xíng yě bù xíng.

Hlavní je opravdu chtít. Pak jde všechno.

 

 Bc. Libor Mattuš 

(马龙 Mǎ Lóng) 

+420 607 789 539

cinstinavleze@seznam.cz

Skype: libor1malong88