A) Výukové služby

B) Tlumočnické služby

 

A) Výukové služby

    Pana Mattuše jsem zvolil pro účely firemní výuky čínštiny ve společnosti působící v automobilovém průmyslu. Velkou předností je časová i obsahová flexibilita kurzu, který se přizpůsobí veškerým nárokům a požadavkům klienta. Lektor volí originální, nenáročný přístup a aktivně přispívá k přátelské atmosféře v učebně. Je zjevné jeho nadšení pro jazyk i osobní zkušenosti s čínskými mluvčími. Na základě výhradně pozitivních zkušeností mohu jen doporučit.

Ing. Tomáš Linner, organizátor firemního kurzu čínštiny pořádaného pod záštitou Jazykového centra Correct

_______

    Vážený pane Mattuš,

po více než 4. měsíční výuce čínského jazyka s Vámi, velice ráda konstatuji, že jsem s výsledkem velmi spokojena.

    Když zhodnotím „náš“ výsledek – slovní zásobu, čtení, naše simultánní tlumočení, rozpoznávání znaků…, jsme spolu s mojí výukou o 2/3 dále než má kamarádka s jiným lektorem. Začaly jsme studovat ve stejnou dobu, ve stejných intervalech, ale výsledky jsou zcela rozdílné.

    Velice oceňuji Váš profesionální přístup, kdy dokážete poznat jakou metodu výuky na mě zvolit, kdy se mi zrovna nedaří. A naopak když se mi daří,  jak mě posunout ve výuce co nejdál.

    Moc si Vás vážím, děkuji Vám za velkou trpělivost a profesionalitu.

    S čistým svědomím Vás doporučuji dalším klientům, kteří si chtějí doplnit své znalosti o výuku čínského jazyka, kteří potřebují rychlé výsledky.

    Těším se na naši další dlouhodobou spolupráci ve výuce.

Alžběta Lesáková, obchodní zástupce; individuální lekce přes Skype 

_______

    Libor je mým soukromým učitelem čínštiny. Jeho přístup k výuce se mi líbí hned z několika důvodů. Je progresivní v metodě i empatický ke klientovi - výuku ušije tak říkajíc "na míru". Jeho znalosti reálií Číny vycházejí už i ze zkušenosti, což je u tak mladého muže nečekané. Velice ráda proto Libora doporučuji!

Ing. Eva Zahradníková; individuální lekce v Jazykovém centru Correct

_______

    Libor Mattuš mě učí čínštinu od října 2015. Přechozí obvyklá výuka podle učebnic Hanyu Jiaocheng u mě sice vedla k dosažení určité úrovně znalostí čínštiny, které se však pro využití a použití jazyka v běžných životních situacích v autentickém prostředí ukázaly jako poněkud irelevantní a nedostatečné.

    Jeho metoda výuky je přitažlivá tím, že se určitým způsobem a do určité míry přizpůsobuje individuálnímu studentovi, učí moderní v běžném životě používanou slovní zásobu, a to na současných tématech, přitom však dokáže vysvětlit i historické souvislosti zajímavých jevů v čínštině. Svou metodou výuky dokáže nenásilnou formou studenta „rozmluvit“ tak, aby ztratil zábrany mluvit v případě pocitu, že nemluví gramaticky správně a současně motivuje k vlastnímu rozšiřování slovní zásoby na dané téma a prohlubování zájmu o problematiku probíraného tématu v čínských souvislostech. 

    Velice cenné jsou i jeho návody ke snadnějšímu zvládnutí problémů v souvislosti s psaním znaků, zapamatování tónů apod.

    Výuka čínštiny s Liborem Mattušem je nejen zábavná a zajímavá, ale zřejmě i velmi účinná, a proto jeho výuku čínštiny doporučuji všem, kteří se chtějí tento jazyk naučit a zajímají se o čínské reálie.

Ing. Hana Glatzová, zkušená manažerka v oblasti zahraničního obchodu; individuální kurz v JŠ Polyglot

_______

Pan Mattuš mě čínštinu učí již přes rok. Jeho znalost čínského jazyka je velmi přesvědčivá, stejně jako schopnost předat tyto znalosti dál.

S panem Mattušem se dá vždy dobře domluvit na čase výuky a velmi si cením ochoty a příjemného vystupování, a to během výuky i mimo ni.

Pana Mattuše můžu doporučit těm, kteří chtějí zdokonalit své znalosti čínského jazyka, stejně jako já. Také doporučuji těm, kteří potřebují poradenství v oblasti mentality východní kultury.

Ludvík Zelinka; abslovent ročního jazykového kurzu v Čínské republice na Taiwanu; individuální lekce čínského jazyka

_______

S Liborem se na lekcích setkávám od září 2015. Během lekcí Libor vychází maximálně vstříc mým požadavkům na co možná nejvíce praktické využití jazyka. Díky výuce čínštiny se sice velmi pomalu, ale jistě, posouvám ke splnění mého snu o cestování po Číně a alespoň částečnému porozumění místním obyvatelům. Jsem velmi spokojena.

Veronika Hradilová, lektorka anglického jazyka; individuální lekce

_______

Lekce čínštiny mi rozšířily obzory nejen v mluvené řeči a písmu, ale díky odbornosti a znalostem lektora i ve zcela novém pohledu na tradice, zvyklosti a mentalitu asijské populace.

Hodiny jsou vedeny formou výuky s diskuzí a soutěžemi mezi účastníky kurzu. Velmi mi vyhovuje způsob využívání různých pomůcek k lepšímu zapamatování (př. písmo jako piktogram).

Celkově na kurzu oceňuji mladistvý přístup k výuce a vysokou míru komunikace mezi účastníky kurzu a lektorem, ochotu zodpovídat časté dotazy a opakování probrané látky.

Nikola Pešová; účastnice firemního kurzu pořádaného Jazykovým centrem Correct

____

S Liborem se známe z kung-fu tréninků, kam jsme před 8 lety docházeli. Znovu jsme se potkali na lekcích TČM v Brně, kde jsem studovala a Libor tam chodil jako tlumočník. Minulý rok na jaře jsem se ním začala učit čínštinu. Má velmi otevřený a povzbuzující přístup. Libor říká, že jsem typ s „vizuální pamětí“, tak jsme se po úvodním seznamování s mluvenou čínštinou dali na znaky.

Studujeme radikály a části znaků a vymýšlíme si k nim různé příběhy. Tímhle způsobem se mi znaky dobře pamatují a ještě prý jsem teď ještě více kreativní :-)

Věra Horáčková; individuální lekce čínského jazyka

____

Bylo a je mi potěšením mít na výuku čínštiny lektora Libora Mattuše. Forma a metodika vyučování mi vyhovuje jak po stránce psané, tak i mluvené. Lektor je vstřícný a plně otevřený všem názorům či požadavků účastníků. Způsob výuky je zábavný, a člověk z lekce vždy odchází obohacen. Lektor byl vždy ochotný nejen zpracovat výborně danou lekci, ale též nám přiblížit každodenní život v Číně. Člověk si tak lépe spojí jejich rodný jazyk se způsobem života a mentalitou. Jako člověk, který se hůře učí jazyky – doporučuji.

Bc. Zuzana Štiková; účastnice firemního kurzu zastřešovaném Jazykovým centrem Correct

Některé z REFERENCÍ na mé výukové služby viz. také ZDE

 

A) Tlumočnické služby

Na vyžádání Vám zašlu referenční dopisy z oblastí:

1) mezinárodního obchodu

2) migrační a azylové politiky

3) setkání představitelů národních a celosvětových organizací

4) potravinářství

Některé z REFERENCÍ na mé tlumočnické služby viz. také Z DE